ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าโรงแรมยูโรบูติก

 

1.บริการฟรี รถจักรยาน พร้อมแผนที่จุดที่น่าสนใจในตัวเมือง ชุมพร
แผนที่ในเมืองจังหวัดชุมพร2. ลดราคา 150 บาท สำหรับทัวรดำผิวน้ำ โดยสยามคาตามารัน


รายการทัวร์ ราคา ราคาพิเศษ
1.รายการดำน้ำ 1500 1350

 

 

3. ลดราคา 10-20% ทุกรายการที่ท่านซื้อทัวร์ จากโรงแรมยูโรบูติก


- คอสเรียนดำน้ำลึก
- ทัวร์ชุมพร มหัสจรรย์
- ทัวร์ล่องแพพะโต๊ะ
- และรายการอื่นๆ


4.ราคาพิเศษ สำหรับทุกท่านที่จองทัวร์เป็นหมู่คณะ

73/3 ถนนกรมหลวงชุมพร
ตำบลท่าตะเภา

อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000